Start /

Kontakt

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
www.sniezka.pl

Laboratorium Kontroli Jakości
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica

 

Kierownik Laboratorium
Monika Prokop
tel: 14 630 66 76

Siedziba spółki:
00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 23
woj. mazowieckie

Adres do korespondencji / Dział handlowy:
39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
woj. podkarpackie

Dane firmy:
NIP: 818-14-33-438
REGON: 690527477
KRS: 0000060537
BDO: 000019829

Wyślij do nas wiadomość

* Wymagane

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

 

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 

Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;
adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.