Start /

Oferta

Oferta Laboratorium Kontroli Jakości Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszego laboratorium. Proponujemy możliwość negocjowania cen oraz krótkie terminy realizacji.

 

 

 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Farby
Lakiery
Impregnaty
Zawartość lotnych substancji organicznych (VOC).
Metoda różnicowa dla produktów nie zawierających wody.
Zakres: (>15) % (mm)
PN-EN ISO 11890-1:2008
Metoda 1, Metoda 2, Metoda 3
Zawartość lotnych substancji organicznych (VOC). Zakres: (0,1 – 80) %. Metoda chromtografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID). PN-EN ISO 11890-2:2013-06
Jednorodność, klarowność, konsystencja, kożuszenie, zawartość zanieczyszczeń. Metoda wizualna. PN-EN ISO 1513:2010
Temperatura zapłonu.
Zakres (40,0 – 60,0)ºC.
Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
PN-EN ISO 2719:2007
Czas wypływu kubkiem z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm.
Zakres (20 – 200) s.
PN-C-81701:1997
Metoda A
Czas wypływu kubkiem wypływowym ISO o średnicy otworu wypływowego 3mm.
Zakres: (30 – 100) s.
PN-EN ISO 2431:2012
Lepkość. Metoda Brookfielda typ A.
Zakres: (1500 – 15000) mPa-s.
PN-ISO 2555:2011
Gęstość. Metoda piknometryczna.
Zakres: (0,7 – 1,6) g/cm 3.
PN-EN ISO 2811-1:2016-04
Rozlewność.
Zakres: 0-10
PN-89/C-81507
Zawartość składników podstawowych: części nielotnych. Metoda wagowa. PN-EN ISO 3251:2008
Stopień wysychania i czas wysychania. PN-79/C-81519
Schnięcie powierzchniowe przy użyciu kuleczek szklanych. Metoda wizualna. PN-EN ISO 9117-3:2010
Farby Stopień roztarcia.
Zakres (0-50) µm.
PN-EN ISO 1524:2002
Krycie. PN-C-81536:1989
Metoda C
Zdolność rozcieńczania wodą. Metoda wizualna. PN-C-81913:1998 p.2.5.1
Przydatność do nanoszenia pędzlem. Metoda wizualna. PN-C-81913:1998 p.2.5.2
Ściekanie z powierzchni pionowych. Metoda wizualna. PN-C-81913:1998 p.2.5.3
Odporność powłoki na tarcie na sucho. Metoda wizualna. PN-C-81914:2002 p.3.5.2
Rozcieńczalniki
Temperatura zapłonu. Zakres: (40,0 – 60,0) ºC. Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa. PN-EN ISO 2719:2007
Powłoki lakierowe Wygląd powłoki. Metoda wizualna. PN-C-81607:1998 p.3.5.3
PN-C-81800:1998 p.3.5.3
PN-C-81913:1998 p.2.5.4
PN-C-81914:2002 p.3.5.1
PN-C-81903:2002 p.3.5.2
PN-C-81605:1997 p.3.5.2
 Odporność powłoki na ścieranie. Metoda obracającego się krążka pokrytego papierem ściernym.  PN-EN ISO 7784-1:2006
Odporność powłoki na ścieranie. Metoda obracającego się gumowego krążka ściernego. PN-EN ISO 7784-2:2006
Grubość powłoki.
Zakres (1-150) µm.
Metoda 4A.
Zakres: (10 – 240) µm
Metoda magnetyczna (7C)
Metoda prądów wirowych (7D)
Zakres: (10 – 240) µm.
Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2808:2008
p. 5.2.4, p. 5.5.7, p. 5.5.8
PN-EN ISO 2178:1998
Odporność powłoki na działanie wody. Metoda wizualna. PB/03 z 08.09.2011 r.
Odporność powłoki na szorowanie na mokro.
Metoda wizualna.
PN-C-81913:1998 p.2.5.8
Odporność powłoki na szorowanie na mokro.
Zakres: (0 – 70) µm.
PN-EN ISO 11998:2007
Odporność powłoki na spadający ciężarek. PN-EN ISO 6272-1:2011
Zginanie powłoki o sworzniu cylindrycznym. PN-EN ISO 1519:2012
Typ1, Typ2
Twardość powłok. Metoda tłumienia wahadła. Minimalna grubość suchej powłoki 30µm. PN-EN ISO 1522:2008
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża. Metoda siatki nacięć. PN-EN ISO 2409:2013-06
Połysk zwierciadlany pod kątem 20º, 60º, 85º.
Zakres: (1-100)GU
PN-EN ISO 2813:2014-11
 Odporność na ciecze.  PN-EN ISO 2812-1:2008
PN-EN ISO 2812-2:2008
PN-EN ISO 2812-3:2012
PN-EN ISO 2812-4:2008